OUR SERVICES | NAŠE SLUŽBY

 


WHAT WE OFFER | CO NABÍZÍME


English Library,
Language and Culture Center.

Anglická knihovna,
jazykové a kulturní centrum.

Resources for English
teachers.

Učební materiály
pro učitele
angličtiny.

Weekly Saturday events
for childern of all ages.

Týdenní sobotní akce
pro děti všech věků.

4.000+ English books, from early readers
to young adult literature and classics.
4.000+anglických knih, od těch pro nejmenší
po klasickou literaturu.

After-school groups,
from preschool through high school.
Mimoškolní kroužky,
od předškoláků po středoškoláky.

Special cultural events.


Speciální kulturní akce.

Visit us | Navštivte nás

Our doors are open to everyone who has a desire to improve their English.

Naše dveře jsou otevřeny každému, kdo má touhu zlepšit si svou angličtinu.

BLUE OWL BOHEMIA

MODRÁ SOVA z.s.

www.blueowlbohemia.com

www.modrasova.org

info@modrasova.org

NEWSLETTER

Sign up for a newsletter | Přihlásit se k odběru novinek

Search | Hledat