NEWS | NOVINKY


News | Info

LATEST GALLERY | NEJNOVĚJŠÍ GALERIE


OUR SERVICES | NAŠE SLUŽBY


ABOUT US | O NÁS


 • English Library | Anglická knihovna

  English Library, Language and Culture Center.

  Anglická knihovna, jazykové a kulturní centrum.

 • English books | Anglické knihy

  4.000+ English books, from early readers to young adult literature and classics.

  4.000+anglických knih, od těch pro nejmenší po klasickou literaturu.

 • Resources | Materiály

  Resources for English teachers.

  Učební materiály pro učitele angličtiny.

 • Groups | Kroužky

  After-school groups, from preschool through high school.

  Mimoškolní kroužky, od předškoláků po středoškoláky.

 • Saturday events | Sobotní akce

  Weekly Saturday events for childern of all ages.

  Týdenní sobotní akce pro děti všech věků.

 • Cultural events | Kulturní akce

  Special cultural events.

  Speciální kulturní akce.

Our Philosophy | Naše filozofie

Our primary mission is to foster enthusiasm for the English language in a stress-free environment through conversation and play — and also through books. Fun, learning and the enjoyment that comes from learning and broadening our horizons never goes out of date.We believe that Blue Owl Bohemia is the only place in north Bohemia – if not the entire Czech Republic – where young people can come to borrow a wide range of English books and get free drop-in help with their studies from native English speakers. We are more than just a repository of knowledge, we are a community center, offering a range of special events in English or jointly in English and Czech – from poetry readings, to film and music evenings, to specialized workshops  and guest lectures by experts on their topics.


Naším prvořadým úkolem je podpořit nadšení pro angličtinu v prostředí bez stresu, pomocí rozhovorů a her – a také prostřednictvím knih. Zábava, učení a požitek, který pochází z učení a rozšiřuje naše obzory, nikdy nevyjde z módy. Věříme, že „Modrá Sova“ je jediné místo na severu Čech – ne-li v celé České republice – kde se mladí lidé mohou přijít půjčit širokou škálu anglických knih a získat zdarma pomoc při jejich studiu od rodilých mluvčí. My jsme víc než jen úložiště vědomostí, jsme komunitní centrum, nabízející řadu speciálních akcí v angličtině nebo společně v angličtině a češtině – od čtení poezie, k filmovým a hudebním večerům, specializovaným workshopům a přednáškám odborníků na jejich téma.

Visit us | Navštivte nás

Our doors are open to everyone who has a desire to improve their English.


Naše dveře jsou otevřeny každému, kdo má touhu zlepšit si svou angličtinu.

CONTACT US | KONTAKTUJTE NÁS


Phone | Telefon

+420 721 518 385

Address | Adresa

Loužnice 74, 468 22 Loužnice

BLUE OWL BOHEMIA

MODRÁ SOVA z.s.

www.blueowlbohemia.com

www.modrasova.org

info@modrasova.org

NEWSLETTER

Sign up for a newsletter | Přihlásit se k odběru novinek

Search | Hledat